WERKWIJZE
 
Sozaity trainingen onderscheiden zich omdat deze plaatsvinden in reeële praktijksituaties. Wij richten ons op iedere leidinggevende, professional, werknemer of ondernemer die zich in professioneel opzicht wil ontwikkelen. Voor iedere trainingsaanvraag stellen wij samen met u een passend traject samen. U kunt een gratis adviesgesprek aanvragen om met elkaar te bepalen welk van onze trainingen het best past bij de vraag of het probleem wat u heeft. Onze trainingen zijn altijd maatwerk en achteraf vindt er altijd een evaluatie plaats waarin ook u een rol vervult. 
 

 

"Door onconventionele trainingen 

worden competenties en valkuilen 

inzichtelijk gemaakt. De ware aard

zal niet verborgen blijven en de

ontwikkeling van leiderschap,

een team of persoon is een feit."